SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:
A nagysallói csata 154. évfordulójára emlékeztek a Felvidéken

Nagysalló község (Lévai járás, Bars vármegye), a Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsa (MVSz SzOT), a Sobieski János Hagyományőrző Lovasegylet, a Magyar Föderalista Párt országos szervezete, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és Léva város magyar szervezetei rendezték az emlékező ünnepséget.

A Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsának elnöksége 2002. április 19-én a nagysallói csatatéren hirdette meg 2003. április 13-i emléktúráját.

"1849. április 19-re emlékezünk. Arra az évfordulóra, amikor 154 évvel ezelőtt a magyar honvédhadsereg döntő csapást mért az ország ősi alkotmányát lábbal tipró idegen főhatalom hivatásos katonáiból álló hadseregére" - mondotta ünnepi beszédében az MVSz SzOT elnöke. Geönczeöl Gyula kiemelte: "Akkor, amikor európa forradalmai szánalmasan összeomlottak már, a magyar forradalom szabadságharccá fejlődött. A magyar forradalom ugyanis egy pillanatig sem maradt a város forradalma, és minden próbálkozás ellenére osztálymozgalomnak sem lehet minősíteni. Éspedig azért nem, mert a magyar szabadságharc a magyar 1848 alapvető eszméiben, az egész nemzet eszmevilágában gyökerező, széles alapokon nyugvó társadalmi megmozdulás volt, amelynek vezetői a magyar társadalom eszméinek megértésében és a társadalom megszervezésében kiváló szakembereknek bizonyultak. Nem véletlen, hogy az elnyomó hatalom arra kényszerült, hogy külföldi segitséghez folyamodjon, és aminek következtében a magyar szabadságharc kizárólag katonai okoknál fogva és egyáltalán nem dicstelenül bukott el." Az MVSz SzOT elnöke beszélt a magyar szabadságharc nemzetközi hatásairól, és külön kitért az Amerikai Egyesült Államokra: "A világ figyelemmel és elismeréssel kísérte honvédeink önzetlen, hősies harcát és bátorságukból példát és erőt meritett. Lincoln elnök Amerikában tisztelettel hallgatta Kossuth beszédeit és amikor az amerikai polgárháború döntő pillanataihoz érkezett, Lincoln elnök a polgárháború legvéresebb csataterén, Gettysburgben, a csata előtti igen rövid beszédében Kossuth szavait idézte, amikor ezt mondta: >>Mindent a népért, mindent a nép által. Semmit a népről a nép tudta nélkül. Ez uraim a demokrácia.<< Majd erre hivatkozva kérte őket, hogy hatalmas áldozatukat a polgári szabadság oltárán meghozzák."

Az ünnepségen beszédet mondott Mihajlovics József, a Magyar Föderalista Párt országos elnöke.

A Drozdík Sándor vezette Sobieski János Hagyományőrző Lovasegylet huszárezrede hiteles történelmi képet nyújtott a korról.

MVSz Sajtószolgálat