Egyetértek Stoffán Györggyel

Megjegyeznék pár dolgot:

II. József császár sosem koronáztatta meg magát, mert akkor ki kellett volna adnia a királyi hitlevelet, az Aranybullával azonos értékű koronázási dokumentumot, amiben megesküszik arra, hogy az ország törvényeit betartja.

Ezért minden rendelete érvénytelen volt és azokat a Nemzet nemlétezőnek tekintette.

II. József halála előtt minden rendeletét visszavonta, azok egyébként sem voltak érvényes törvények, azokat ha megkoronázott magyar királyként adta volna ki, az országgyűlésnek ellen kellet volna jegyeznie ahhoz, hogy azok törvényekké váljanak.

A Régi Magyar Királyság komoly állam volt, nem az a kupleráj, amit Sólyom és társai művelnek!!!

Talán más is lehet a probléma része:

A PÁLOS Vagyon.

A pálosok megalakulását a rendszerváltás idején az akkori esztergomi érsek azzal hagyta jóvá, hogy a magyar Pálos rend nem követeli a vagyont. Tehát azt a katolikus egyház megtartotta magának. Ezt a pálos atyáktól tudom.

A rendszerváltás utáni esztergomi érsekek és ez a katolikus egyház Magyarországon azonban többek között nem követi Mindszenthy hercegprímás és a többi magyar hercegprímás örökségét sem. Ezer éves hagyományt szakít meg arra való hivatkozással, hogy a "törvények eltörölték" a Hercegprímási rangot, tehát azt, hogy a mindenkori Esztergomi érsek egyben Hercegprímás és a Koronatanács meghatározó tagja, sorrendben a Királyt, vagy a Kormányzót követi, illetve a Nádort, ha az meg van választva.

KÉRDEZZÜNK RÁ:

MILYEN TÖRVÉNYRE HIVATKOZIK AZ EGYHÁZ és ebben legyünk KÖVETKEZETESEK.

Ugyanis a Hercegprímási rangot Mindszenthy József Hercegprímás letartóztatását KÖVETÖEN törölte el Rákosi kormánya és szovjet titkosszolgálati gépezete, terrorja a Magyar Alkotmánnyal egyetemben, amelyet SZOVJET "JOGGAL" helyettesítettek.

ERRE A SZOVJET JOGRA ÉS A RÁKOSISTA INTÉZKEDÉSEKRE HIVATKOZVA NEM HASZNÁLJA MA AZ ESZTERGOMI ÉRSEK A HERCEGPRÍMÁSI CÍMET ÉS HIVATALT. Holott ez a rang ma az államfői rangot jelenti, mivel a Koronatanács tagjai veszik át ezt a tisztet, amennyiben a főhatalomban az államfő korlátozva van. Sorrendben tehát ma az ESZTERGOMI ÉRSEK, a HERCEGPRÍMÁS KÖTELESSÉGE LENNE A HAZAI FÖLFORDULÁSNAK véget vetni azzal, hogy összehívja a KORONATANÁCSOT. A Koronatanács dolga a rendcsinálás a pártokkal, Országgyűléssel a választással, a Közigazgatási Bíróság helyreállítása révén.

MEG kell kérdezni: Talán a Magyar Katolikus Egyház EGYETÉRT ESETLEG a RÁKOSISTA SZOVJET JOGGAL, hogy azt még ma is TISZTELETBEN tartja és ami miatt nem érvényesíti a HERCEGPRÍMÁSI RANGOT, tehát azt a címet, ami miatt a MAGYAR ALKOTMANYOSSÁG VÉDELMÉBEN Mindszenthy József HERCEGPRÍMÁS, Érsek vállalta a meghurcolást, börtönt a halálra ítélést is MIVEL PONTOSAN ISMERTE TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉGÉT.

Talán PÉLDÁJA nem érdemli meg azt, hogy a mai Magyar Katolikus Egyház azt kövesse, vagy talán ez az egyház NEM vállalja Mindszenthy József HERCEGPRÍMÁS Esztergomi Érseket?????

Ha a Magyar Katolikus Egyház vállalná a felelősséget, amire az kötelezi, hogy Szent István Palástja alatt erősödhetett meg és ami miatt a királyi hatalom mellett a Világi hatalomban a Hercegprímási cím révén az ország létének kérdéseiben is kötelezettséget KELLETT VÁLLALNIA azért cserében, hogy az országban megerősödhetett? Talán elfelejtették a Kötelességüket az ország és a nemzet iránt?

Ami a Pálosokat illeti, továbbá: A szerzetesek Róma országútjain haladtak a Birodalomba BEFELÉ.

A Milánói Ediktumban Konstantin császár 313-ban engedélyezte a kereszténységet. Ő azonban szinkretikus birodalmi vallásban gondolkozott és reformer volt. Összevonta a zoroaszteri Mithra, a kananita, hurri eredetű napkultusz és a kereszténység elemeit egy Birodalmi vallásba a Romai Katolikus, vagyis: Egyetemes Egyházba.

A pálosok azonban Remete Szent Pál, az első keresztény remete hagyományán álltak. Remete Szent Pál pedig jóval megelőzte Konstantin korát. 228-ban született Egyiptomban és a Thebai sivatagban élte le életét. Nem messze attól a helytől, ahol a Nag Hammadi iratokat találták, és amelyek a Holt tengeri tekercsekhez hasonlóak. Mindkettő azonban nem kanonizált, őskeresztény, eredeti szövegek gyűjteménye, benne az "iker" testvér, aki talán maga Jézus volt, Szent Tamás irataival. Márpedig Szent Tamás Keleten térített a PÁRTUSOK Birodalmában. A magyar pálosok tehát az EREDETI keresztény tanítás követői voltak. Hitelesebbek, mint a Konstantini szinkretikus intézményei. Volt is baj miattuk elég, az Árpádok és a pápák között. Nem véletlen, hogy Róma nem akarja a magyarokat a Pálosokat és kesernyésen elzárkózik, fűt-fát támogat csak nem minket. Ez romlása egyik oka. A magyarok Pálosok nekik "Versenytársak", mint a Szent Grál. Csak hát a Magyar Törvények emlékezete törhetetlen. Nem fogott ki rajtuk József császár sem. Nagy Lajos király kompromisszum volt, mert édesapja, Róbert Károly révén az Árpádok és a Szent Grál Meroving hagyomány egyesült az Anjou dinasztia által. Nagy Lajos király tehát Európa legrangosabb királyi családjában született, amit ha valaki, úgy a Római Egyház pápája tudott a leginkább. Lengyelországban Nagy Lajos király révén terjedt el a Pálos rend és a Lengyel Katolikus Egyház rossz szolgálatot tesz, mert nem lehet a Pálos rendet bekeverni a Konstantini alapítás szerint. Amikor tehát Magyarországra a Pálos rend visszaszármazik, az az eredeti helyen lesz megint, és ahol Remete Szent Pál ereklyéit őrizték, míg a Trencséni várban azokat az osztrákok föl nem gyújtották, nos poraiban is az eredeti rend az ELSŐ és a LEGŐSIBB. Ezért abban a pillanatban, hogy a lengyelek Magyarországra visszahozták az eredeti alapítást, úgy abban a pillanatban a magyar rend lett az ELSŐ és annak nem parancsolgathat SENKI.
Mint ahogy a Magyarok SZENT KORONÁJÁN sem kellene az eredeti értékeket eltakarni, Nagy Konstantinra cserélgetni.

Amikor a Szent Korona elkészült abban EGYSÉGESEN MINDEN A HELYÉN VOLT.

Hogy nem szakad le az ÉG!!!!

Ezt tudta Árva Vince és ennek kell érvényt szerezni. Lehet, ez a megmaradt MAGYAR Pálosokon múlik. KELL, hogy VÁLLAJÁK a KÜLDETÉSÜKET!! Ők több, mint az intézmény és fontosabbak, mert a FELELŐSSÉGÜK NAGYOBB!!!

A magyarságnak pedig meg kell tanulnia, hogy következetes lesz és SZÁMONKÉRI az IGAZSÁGOT MINDENKIN. A Pálos renden és a HERCEGPRÍMÁSOKON IS. Erre kell koncentrálni és ENNEK KELL ÉRVÉNYT SZEREZNI.

EZ A MAGYAR MEGMARADÁS ZÁLOGA

Geönczeöl Gyula
Léva-Felvidék-Washington, D.C.,
2008. Dec. 17.