"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


[Evangelium] 2009. január 26. - Hétfő,
Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök


Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: "Békesség e háznak!" Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Szent Pál apostol megtérését követően az ő két legkedvesebb munkatársára Timóteusra, Efezus első püspökére, és Szent Titusz krétai püspökre emlékezünk. Pál apostol sosem tekintette igehirdetését és missziós munkáját a maga érdemének, hanem minden jó gyümölcsöt Istennek tulajdonított. De láthatjuk azt is, hogy az isteni kegyelem mellett hűséges személyekre is támaszkodott, akikben megbízott, s akikre bátran bízhatott különféle feladatokat. Timóteus és Titusz olyan személyek voltak, akik a népek apostola buzgósát követendőnek tekintettek és maguk is életüket az evangélium terjesztésének szentelték. Vajon én kész vagyok-e arra, hogy Krisztus munkatársaként örömhírének továbbadásáért dolgozzak?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!

Evangelium minden nap

 

 

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Isten éltesse sokáig a XVI.Benedek Pápát!
Felmentette a Pápa az igazságot kimondó Püspököt!
2009. január 25. vasárnap, 20:18

Egyszerűen nem értem miért kellene Katolikus Egyház fejének a zsidók elképzelése szerint dönteni?
Nem külön egyház? nem külön vallás? - de igen! Ezért is kell ragaszkodni az igazsághoz! Nem elég a történtek meghamisítása után a kárpótlásból beszedett mérhetetlen mennyiségű pénz? Még az emberek lelke is kellene? Nincs bennem semmi kár öröm az ítélet nyomán, nincs pedig lehetne!

Olyan mérhetetlen, - kreált bűnhődést akarnak ránk erőszakolni, hogy az már valami beteges üldözésé válik! Bármiben, bárhol ha a zsidónak nincs igaza, és ezt tudomására hozzák, már is antiszemita elgondolás áll mögötte! Egyszerűen más vallású embernek a zsidó egyedek ellen nem lehet igaza!

Úgy hangzik egy mondás: Isten malmai lassan őrölnek! De hát egyszer minden malomban végeznek az őrléssel.

Úgy érzem most jön/jött el az igazság! Elfogy/ott az emberek türelme is a megaláztató ráerőszakolt igazságtalan hazugság alatt! Ehhez megtette az első határozott lépést XVI. Benedek pápa.

Önöknek a Palesztinokat ért, és bizonyítható holokauszttal kell elszámolni! Ha egy népség elszenvedte volna a gyötrelmeket, nem lenne képes másokon azt végrehajtani! Mi következik ebből? - hogy hazudtak!
Mit érdemel a hazug gyilkos? - megvetést, és bűnhődést!

Horváth Tibor, GyőrKárpáti Harsona főmunkatársa

Ahír!
Szégyen! Miután elolvasták kommentár nélküli cikkünket, és még ezek után sem éreznek izzó gyűlöletet a pápa iránt, jobban teszik, ha felajánlják egész éves fizetésüket szegény kicsi túlélőknek, különben a Moszad megtalálja Önöket!

Holokauszt-tagadót rehabilitált XVI. Benedek, amikor visszavonta egy egykori püspök kitagadását az egyházból, mert azt 1988-ban nem hagyta jóvá a Vatikán. Ezzel a pápa csapást mért az elődje erőfeszítései nyomán jó úton járó zsidó-keresztény kapcsolatokra.

Megfigyelők szerint 50 évre visszatekintve nem sikerült még pápának ilyen mértékű kárt okozni a a két vallás viszonyában. Történt mindez nem véletlenül, hanem lényegében a világ legfontosabb, legmértékadóbb zsidó szervezeteinek kérése, figyelmeztetése ellenére.

A rehabilitált brit Richard Williamson legutóbb éppen kedden fejtette ki a svéd televízióban, hogy "nem hiszem, hogy gázkamrák léteztek volna" és úgy vélekedett, hogy a náci koncentrációs táborokban nem 6 millió zsidó lelte halálát, hanem legfeljebb 300 ezer. (Kárpáti Harsona)

A terror soha nem látott felvételei Gázából (videó)

Gázavárosból jelentkezett bogART fedőnevű szabadúszó újságíró a Bombagyárnál. Terve szerint bejutott a háború sújtotta területre, és megdöbbentő képeket illetve filmeket küldött. A világmédia mindenképpen csökkenteni szeretné az ottani történések élét, és természetesen nem közli azokat a felvételeket, amelyek egyértelművé teszik a Gázában alkalmazott zsidó államterrort. Az embertelenség, a kétszínűség és a "nekünk mindent szabad" következményének megdöbbentő képi lenyomatait láthatják. (HunHír)

Drámai holokauszt-hülyítés a hódmezővásárhelyi kisdiákoknak

A koncentrációs táborokat túlélt zsidók visszaemlékezéseiből olvasnak fel kisgyerekek január 27-én, kedden 17 órától a hódmezővásárhelyi Zsinagógában a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ által szervezett holokauszt-megemlékezésen. Hogy hány embert vittek a ruszkik Szibériába, hány embert gyilkoltak meg, telepítettek ki, zártak magyarországi börtönökbe, koncentrációs táborokba a jobbára zsidó ávós vezérek parancsára, azt nem kell tudnia a magyar diáknak. (HunHír)

Mark Weber: Mit ért el a holokauszt-revizionizmus?

Az elmúlt 30 év során történészek, újságírók és más szakmák művelői is, akik magukat revizionistának nevezik, bizonyítékok sokaságával álltak elő, amelyekkel sikerült megcáfolniuk a hivatalos holokauszt-történetírás alaptételeit. E kiváló revizionista kutatók közül nem kevesen súlyos sérelmeket szenvedtek el: voltak, akik elvesztették az állásukat, másoknak kettétört a karrierjük, de olyanok is akadtak, akiket fizikailag bántalmaztak.
Azokban az országokban, ahol a holokauszt-tagadás bűncselekmény, a revizionistákat pénzbüntetésre vagy börtönre ítélik, vagy pedig száműzetésbe kényszerítik. És még sajtószabadságról beszélnek! Robert Faurissont és Robert Garaudyt Franciaországban ítélték el, Siegfried Verbekét Belgiumban, Jürgen Grafot és Gaston-Armand Amaudruczot Svájcban, Ernst Zundelt és German Rudolfot Németországban. (Kuruc.info)

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

"Azt hiszem, nem voltak gázkamrák" - megszólalt a püspök
2009. január 24., 17:56 Evangélikus.hu

London - A holokauszttagadó Williamson püspököt XVI. Benedek pápa éppen készül visszafogadni az egyház kebelébe. Forrás: MTI

Zsidó vezetők nyomatékosan kérték XVI. Benedek pápát, hogy ne rehabilitáljon egy holokauszttagadó tradicionalista püspököt, mondván, hogy ez antiszemitizmust gerjesztene, és mély sebet ejtene a keresztény-zsidó kapcsolatokban.

Az olasz média korábban arról adott hírt, hogy XVI. Benedek e hét végén várhatólag feloldja az elődje, II. János Pál által elrendelt kiközösítés alól azt a négy tradicionalista püspököt, akiket a néhai Marcel Lefebvre érsek, a X. Szent Pius Testvériség alapítója a Szentszék határozott tilalma ellenére szentelt fel.

"Azt hiszem, nem voltak gázkamrák"

Richard Williamson püspök, a Testvériség brit születésű tagja legutóbb szerdán, a svéd televízióban fejtette ki azt a meggyőződését, miszerint a "történelmi bizonyítékok erősen ellentmondanak annak, hogy szándékosan hatmillió zsidót öltek meg gázkamrákban Adolf Hitler előre megfontolt politikája nyomán". "Azt hiszem, nem voltak gázkamrák" - jelentette ki Williamson, hozzátéve, azokkal a "revizionistákkal" ért egyet, akik azt állítják, hogy "200 ezer-300 ezer zsidó pusztult el a náci koncentrációs táborokban, de egyikük sem gázkamrában". Ugyanakkor a püspök elismerte: e kijelentéseiért Németországban bebörtönöznék.

A Der Spiegel című német hetilap értesülése szerint egy német ügyészség holokauszttagadás gyanújával nyomozást indított a katolikus püspök ellen.

Elan Steinberg, az amerikai holokauszttúlélők és leszármazottaik szövetségének alelnöke hangsúlyozta: "Megdöbbenéssel és aggodalommal fogadták", hogy a pápa valószínűleg visszafogadja Williamsont a római katolikus egyház kebelébe. Az amerikai zsidó vezető szerint ez a fejlemény veszélyes csapást mér a vallásközi párbeszédre, és bátorítja az antiszemitizmust, a gyűlöletkeltést szerte a világon.

Riccardo Di Segni, Róma főrabbija a La Stampa című olasz lapnak nyilatkozva szörnyűnek nevezte Williamson holokauszttagadását, amely annál is súlyosabb, mert egy püspöktől jött. Di Segni is úgy vélekedett, hogy a püspök rehabilitálása "súlyos sebet ejt a judaizmussal való párbeszéden".

"Joguk van imádkozni a zsidók megtéréséért"

A tradicionalisták által kiadott nyilatkozat szerint "teljesen hamis és igazságtalan" a rasszizmus ellenük felhozott vádja. A közösség azonban leszögezte, hogy "joguk van imádkozni a zsidóknak az igaz hitre való megtéréséért, tanulmányozni közelmúltbeli és tragikus történelmüket, vagy megkérdőjelezni egyes politikai célkitűzéseiket".

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Több tízezres Izrael-ellenes erőszakos megmozdulás Londonban
2009-01-11 10:01 VGO

A gázai harcok kirobbanása óta nem látott méretű, több tízezres, összecsapásokkal tarkított Izrael-ellenes megmozdulás volt a brtit fővárosban.

Az előre bejelentett felvonuláson a rendőrség szerint 15-20 ezren, a szervezők és a BBC televízió számításai szerint azonban legalább 60 ezren vettek részt. A háborúellenes, muszlim és palesztin szolidaritási szervezetek által meghirdetett tömegdemonstráció békésen indult. A menetegy része az izraeli képviselet elé érve összecsapott a nagy számban kivonult karhatalommal.

Az összetűzésekben öt rendőr sérült meg, egyikük súlyosan, de számos tüntetőt is kórházba szállítottak. Komoly károk keletkeztek a környékbeli üzletekben; több bolt kirakatát összetörték, a negyed utcáit szombat este törmelék és üvegcserepek borították. Vasárnapra a 300 ezres brit zsidóság legfőbb képviseleti szerve, a Board of Deputies of British Jews szervez Izrael melletti szolidaritási megmozdulást Londonban. MTI - AS Network

Izrael jogi védelmet ígért katonáinak

Izrael megvédi katonáit a háborús bűnök miatt indult perektől - mondta az izraeli miniszterelnök. Ehud Olmert szerint minden gázai harcokban részt vett katona biztonságban érezheti magát, mert jogi segítséget kapnak Izraeltől.

A kormány már jóváhagyta a Gázában bevetett katonák védelméről szóló jogszabályt.

Az izraeli külügyi szóvivő pénteken ismerte be, hogy használtak fehérfoszfort Gázában. Ez a fegyver súlyos égési sérülést okoz, civilek lakta területek elleni bevetését tiltja a nemzetközi jog. (hírTV)