Önámítás 10.000 emberrel. - Szalay Róbert

 

Március 9.-én tartotta a Magyar Szocialista Párt, az évértékelő nagygyűlését a Papp László sportcsarnokban.

Másnap a baloldali újságok és az Internet tele volt azokkal a fotókkal, amelyek azt mutatták, hogy a 10.000 főt befogadó csarnok szinte teljesen megtelt az évértékelő nagygyűlésre.

Valóban szép eredménynek látszik, ha egy párt ennyi embert tud összetoborozni egy gyűlésre, ami így egy helyre összezsúfolva, igazi tömegnek látszik és az egység képét mutatja. Látszott is ez Mesterházy Attila szereplésén, aki talán még soha nem beszélt ennyi ember előtt és valóban úgy éreztette, hogy tömegek állnak mögötte. Magabiztosan szónokolt és hadonászott a kezével, önelégülten, mosolyogva nyugtázta népszerűségét és láthatóan,  nagy politikusnak, a kormányváltó pártvezérnek képzelhette magát.

 

De nem maradt el mögötte a többi felszólaló sem, melyek közül kiemelkedett Botka László, aki kijelentette: „ Sokan vagyunk, elegünk van, és elegen is leszünk a kormányváltáshoz.”

És valóban sokan is voltak ott a csarnokban. 10.000 ember.

 

Azonban ne felejtsük el, ez az ország lakósságának csak egy ezreléke! És ezt a 10.000 embert az egész országból hordták össze sok száz autóval és autóbusszal.

Egy teremben összezsúfolva valóban soknak hat 10.000 ember és megtévesztheti az előadókat, akikről el lehet bátran mondani, hogy „ Éhes disznó makkal álmodik!”  Mert, már-már úgy beszéltek, mintha már tény lenne a kormány leváltása a következő választáson.

De  ne felejtsük el. 10.000 szavazat még  ¼ képviselői mandátum megszerzéséhez sem elég! Ki fog 100 kommunista képviselőre szavazni?

 

Kik lesznek azok a milliók, akik az országot tönkretevő  kommunistákra és hűséges csatlósaikra a liberális, hazátlan kozmopolitákra fognak szavazni,

még akkor sem, ha az elvtárak az Internacionálé helyett, sunyi módon  a Himnuszt éneklik.

 

Mert nem felejtik el az emberek, hogy ezek az elvtársak még egy-két éve is megszállottan és eszelősen énekelték, hogy eltörlik a múltat és nemzetközivé teszik a világot.

Nem felejtik el az emberek, hogy az itt összegyűlt és hatalomról áhítozó elvtársak szülei és nagyszülei, valódi és eszmei elődei az elmúlt 60 évben tették tönkre, nem csak gazdaságilag, de eszmeileg és erkölcsileg is az országot!

 

Sok a 10.000 ember egy teremben összezárva, de lényegében semmi! 1000 : 1

 

Pergessük vissza az idő kerekét 25 évvel.

 

A rendszerváltásért folyó küzdelemben, ugyanide, a sportcsarnokba  hívta össze Grósz Károly a legelszántabb híveit.  10.000 párttitkár és munkásőr előtt fogadkoztak az elvtársak, hogy megőrzik a „nép hatalmát.”  Fehérterrorral riogattak és kemény osztályharcot hirdettek. Közel egymillió párttag volt, minden államhatalmi és tájékoztatási eszköz a kezükben volt és 60.000 álig felfegyverzett munkásőr is ott állt mögöttük.

És mi lett az eredmény?  Az egy év múlva sorra kerülő parlamenti választásokon

Az ellenzék  353 képviselőjével szemben a kommunisták mindössze 33 képviselőt tudtak a Parlamentbe juttatni. Ehhez nem kell kommentár!

 

Szegény-szegény ábrándozó elvtársak, akiket elbűvölt a 10 ezres tömeg!

Hányan lesztek ott 2014-ben az urnák előtt a 8 millió választó közül?

 

                                                                             Szalay Róbert történelemtanár.