SZITTYAKÜRT MELLÉKLETE

Az 1956 os Magyar Forradalom igaz története

Ősszeállította a Hungária Szabadságharcos Mozgalom történészcsoportja. Aki az 1956 os forradalom igaz történetének leírására vállalkozik nagyon nehéz helyzetben van. Ugyanis a reformkommunisták, akik az un. 56 os Intézet keretében a maguk szemszögéből írják a forradalom történetét, mindenekelött 5o évre titkosítatták az összes forradalomra vonatkozó dokumentumot. Csak ők kutathatnak és tetszés szerint közölnek vagy hallgatnak el lényegre rámutató adatokat. Igy írták meg az interneten is olvasható ’forradalom történetét’. Ezért ravasz és ügyes ez a tanulmány, mert mímeli a tudományosságot. Ezért sorolja fel a támogatók között a Tudományos Akadémiát. Ezért sorol fel megszámlálhatatlan statisztikai adatot, kimutatást, életrajzot, dokumentumot, memoárt, ajánlott irodalmat és még ki tudja mit. E rengeteg adat a tudományos alaposság látszatát kelti és a jóhiszemű olvasó,főleg a fiadal diák, aki még hisz a nyomtatott szöveg igazságában, olvasás közben nem is gondol arra, hogy a legfontosabb, a lényegre rámutató adatok hiányzanak.

Továbbá nehéz helyzetben van a kutató, mert 42 év távlatából nehéz hiteles tanukat találni. A forradalom résztvevői sokan már meghaltak, sokan külföldön élnek, vannak akik még ma sem mernek nyilatkozni és vannak akik egzisztenciális kényszerből elfogadják az un. 56 os Intézet által manipulált forradalomtörténetet.

Egyáltalán, mi közük van e refomkommunistáknak a forradalomhoz? Hogyan merik ők magukat a forradalom előkészítőinek nevezni? –Egyébként Nagy Imre az egyetlen akire felnézhetünk, mert soha nem tagadta meg kommunista voltát, az akasztófa árnyékában sem kért kegyelmet és abban bízott, hogy elvtársai fogják rehabilitálni. Ebben nem tévedett. De aki őt forradalmárnak akarja kinevezni az félrevezeti az olvasót.- Vagy hogyan merik e reformkommunisták a karrierista Maléter Pált aki soha nem lőtt az oroszokra, csak a felkelőkre, soha nem adott ki parancsot a forradalom védelmére, a forradalom hősévé kozmetikázni?

Vegyük tudomásul, azért senki nem lesz utólag forradalmár, mégkevésbé nemzeti hős, mert elvtársai a hatalomért folyó marakodás során kivégezték. Gondoljunk Trockíjra, Berijára, Kun Bélára, Rajkra és társaikra. Tehát doumentumoktól eltiltva, csak néhány hiteles tanura támaszkodva, elméleti harcban, a Soros György és a kommunista Horn kormány által pénzelt reformkommunista propagandadömpinggel szemben, a kutató kénytelen az un. 56 os Intézet által közölt adatokra hivatkozni és ezeket az adatokat értékelve megfelelő magyarázatokkal kiegészítve szembeállítani a meghamisított történelemmel. A forradalom igaz története’ önnmagában olvasva talán kissé elfogultnak, egyoldalunak tünik, de gondoljon a kedves olvasó arra,hogy az igazságnak ez a fele az, amit a reformkkommunisták elhallgattak.

A mi anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé, hogy olyan részletes és terjedelmes anyagot állítsunk össze, mint az un. 56 os Intézet, ezért csak azt közöljük, ami abból kimaradt, vagy összefüggéseiben egyoldaluan lett beállítva. Ezért ’Aforradalom igaz története’ szerkezeti felépítésében követi az un. 56 os Intézet anyagát, felhívva az olvasók figyelmét, hogy ott minden adatot ellenőrizhet, kivéve azokat, melyeket tudatosan kihagytak. Ezeketigekszik a mi szerény tanulmányunk pótolni.

Az un. 56 os Intézet tanulmánya öt fejezetből,-leckéből- áll.

1.Válság és útkeresés.
2.Forradalom és szabadságharc.
3.A szabadság napjai..
4.Megszállás és ellenállás.
5.Megtorlás és restauráció.

Mi is ebben a felállásban közöljük az igazság másik, eddig elhallgatott felét. Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a szövegben vastagon szedett nevek, szervezetek, meghatározások, magyarázatok a fejezetek végén találhatók.